Interviews

Bertjan Pot

De Nederlandse ontwerper Bertjan Pot kwam voor het eerst met Arco in aanraking in het kader van het Arco12 project in 2005. Ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan nodigde Arco twaalf jonge Nederlandse designers uit om middels ontwerpen te reageren op de collectie en het bedrijf. Eén en ander resulteerde in een boeiende tentoonstelling in het Arnhemse Gemeentemuseum en enkele ontwerpen nam Arco naderhand in productie.

Ter voorbereiding van dit project werden de deelnemers uitgenodigd om het bedrijf te leren kennen. Bertjan, die nog nooit van Arco had gehoord, zag daar een detail van een stoel, dat hem op een spoor bracht. "Ik ben geen ontwerper bij wie het in de eerste plaats om de vorm gaat of om de esthetiek. Dat komt later. Ik heb ook geen herkenbare vormstijl. Bij mij gaat het vooral over materialen en technieken en hoe je daarmee op de beste manier een product kunt maken. Ik ben altijd aan het experimenteren. Het ontleden van materiaaleigenschappen en technische mogelijkheden, dàt is voor mij meestal de basis van nieuwe ontwerpen."

Wat Bertjan op een idee bracht, was een klein houten spijltje op een metalen frame. "Dat bleek geen hout, maar metaal, gelamineerd met een laagje fineer. Dat gegeven en het feit dat een Arco tafelblad doorgaans aan de onderzijde is voorzien van allerlei metalen onderdelen om voldoende stijfheid te garanderen, zette mij aan het denken. Wat nu, als je begint met metaal en het hout er later op lijmt?" De Slim Table was geboren, althans het eerste idee.

Toen Arco Pot's ontwerp in productie wilde nemen, rezen er de nodige technische problemen. "Het bleek moeilijker dan gedacht, maar het is uiteindelijk gelukt om een aluminium tafel te fineren met hout." De combinatie van deze twee materialen maakte het onmogelijke waar: een super slanke 'houten' tafel met zeer dun blad van grote afmetingen. In massief hout is dat onmogelijk, zo'n constructie stort direct in. De Slim Table is inmiddels een bestseller in de Arco collectie en won diverse designprijzen.

Bertjan Pot, die als jongetje graag uitvinder wilde worden, is zijn roeping niet echt misgelopen. Technische innovaties en het peinzen over alternatieve toepassingen van bestaande factoren zijn aan hem zeer besteed. Hij zit aan de buis gekluisterd bij Discovery Channel's "How it's Made", één van zijn favoriete tv-programma's. "Dat vind ik het allerleukste. Daar gaat het bij mij altijd over. Te bedenken of iets ook ànders kan, mooier, slimmer. Ook wat dat betreft is Nederland voor mij als ontwerper een heel fijn land. Italiaanse bedrijven bijvoorbeeld, beschouwen een ontwerper vaak als een soort beeldhouwer en ze houden zich exact aan de technische tekeningen. In Nederlandse productiebedrijven is vormgeving vaak ook een beetje uitvinden, met trial and error ter plekke in de fabriek. Daar ben ik gelukkiger mee."